2018.május.2.

Térségi márkákról a Nagymihályi járásban

Májuseleji egyeztetés

Háztáji termékek helyi márkajelzéssel az Ung-vidéken és a Bodrogközben? Mint az május 2-án a nagykaposi Magyar Közösségi Házban kiderült, nem rossz ötlet, sőt: nagy igény lenne rá. Erről is szó volt a Libertate által szervezett Termék és szolgáltatás: együttműködési lehetőségek a régióban című előadáson.

 

A térségi márkák bevezetésével kapcsolatos beszélgetést Varga Tibor nyitotta meg a házigazdák nevében egy Berecz Andrástól kölcsönzött idézettel: "Ha vagyunk - legyünk!" Mint Varga mondta: még vagyunk, bár megfogyatkozva szülőföldünkön, de ahhoz, hogy legyünk is, meg kell szerveznünk önmagunkat. Ebben nyújthat segítséget, ha jobban odafigyelünk a közelünkben élő termelőkre, ha tudatosabban vásárolunk, ha regionálisan és lokálisan is gondolkodunk. Egy helyi márka bevezetése ezt a folyamatot még inkább segítené, vélekedett Varga Tibor, majd átadta a szót a Libertate előadóinak.

 

Bödők Károly szólt a felvidéki értéktárról, az ide kapcsolódó lehetőségekről, a helyi termékek és a helyi tradíciók kapcsolatáról, mindezt példákkal (pozsonyi kifli, bacsfai templom… ) illusztrálva. Bödők véleménye szerint az Ung-vidéken számos történelmi érték található, amire lehet építeni. Matus Tibor ezután többek között ismertette korunk vállalkozási trendjeit, kitért az e-kereskedelemre, a digitalizációra. Mint elmondta, szükségét látják, és már tervek is vannak felvidéki földrajzi márkák bevezetésére. Matus bemutatva a Nagymihályi járás statisztikai eredményeit, különböző szempontokat figyelembe véve, a gazdasági ágazatok jelenlétéről, helyzetéről kérdezte az egybegyűlteket, különös tekintettel a kitörési pontokra. Eközben konstruktív vita alakult ki az egybegyűltek között, rámutatva a hiányosságokra, a kihasználatlan lehetőségekre, illetve az ok-okozati összefüggésekre.

 

A fórum során számos megoldási lehetőség, előremutató stratégia is napvilágot látott. Tanulságként leginkább az szűrhető le, hogy a sok hiábavaló kezdeményezésből fakadó csalódottság, a folyamatosan leépülő állami vállalatok, a mostoha gazdasági körülmények, az

értelmiség elvándorlása nagyban közrejátszik a jelenlegi kiábrándultsághoz, negatív vállalkozói kedvhez. Mindez pedig meglátszik a termelői és fogyasztói magatartáson is, viszont az előremutató ötletek, a bátorság, az összefogás és együttműködés meghozhatja a gyümölcsét. Ahogy a fórum vezetői, úgy a vendégek és a házigazdák is pozitívan értékelték a találkozót, s bizalmukat fejezték ki a folytatás kapcsán.